Списък на файловете в пакета cairo-dock-quick-browser-plug-in в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/cairo-dock/libcd-quick-browser.so
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/quick_browser/icon.svg
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/quick_browser/preview.jpg
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/quick_browser/quick-browser.conf
/usr/share/doc/cairo-dock-quick-browser-plug-in/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-quick-browser-plug-in/changelog.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-quick-browser-plug-in/copyright
/usr/share/lintian/overrides/cairo-dock-quick-browser-plug-in