Списък на файловете в пакета xtrlock в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/xtrlock
/usr/share/doc/xtrlock/changelog.gz
/usr/share/doc/xtrlock/copyright
/usr/share/lintian/overrides/xtrlock
/usr/share/man/man1/xtrlock.1x.gz
/usr/share/menu/xtrlock