Списък на файловете в пакета xmorph в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/morph
/usr/bin/xmorph
/usr/share/doc/xmorph/changelog.gz
/usr/share/doc/xmorph/copyright
/usr/share/info/xmorph.info.gz
/usr/share/man/man1/morph.1.gz
/usr/share/man/man1/xmorph.1.gz
/usr/share/menu/xmorph