Списък на файловете в пакета xmms2-plugin-cue в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/xmms2/libxmms_cue.so
/usr/share/doc/xmms2-plugin-cue/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-cue/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-cue/copyright