Списък на файловете в пакета wuzzah в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/wuzzah
/usr/share/doc/wuzzah/NEWS.gz
/usr/share/doc/wuzzah/README
/usr/share/doc/wuzzah/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wuzzah/changelog.gz
/usr/share/doc/wuzzah/copyright
/usr/share/man/man1/wuzzah.1.gz
/usr/share/menu/wuzzah