Списък на файловете в пакета swac-explore в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/swac-explore
/usr/share/applications/swac-explore.desktop
/usr/share/doc/swac-explore/AUTHORS
/usr/share/doc/swac-explore/NEWS.gz
/usr/share/doc/swac-explore/README
/usr/share/doc/swac-explore/THANKS
/usr/share/doc/swac-explore/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/swac-explore/changelog.gz
/usr/share/doc/swac-explore/copyright
/usr/share/man/man1/swac-explore.1.gz
/usr/share/menu/swac-explore