Списък на файловете в пакета simulpic в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/simulpic
/usr/share/doc/simulpic/README
/usr/share/doc/simulpic/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/simulpic/copyright
/usr/share/doc/simulpic/simulpic.doc.gz
/usr/share/man/man1/simulpic.1.gz