Списък на файловете в пакета rsstail в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/rsstail
/usr/share/doc/rsstail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rsstail/copyright
/usr/share/doc/rsstail/readme.txt
/usr/share/man/man1/rsstail.1.gz