Списък на файловете в пакета qtsmbstatus-client в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/qtsmbstatus
/usr/share/applications/qtsmbstatus.desktop
/usr/share/doc/qtsmbstatus-client/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qtsmbstatus-client/changelog.gz
/usr/share/doc/qtsmbstatus-client/copyright
/usr/share/man/man7/qtsmbstatus.7.gz
/usr/share/menu/qtsmbstatus-client
/usr/share/pixmaps/qtsmbstatus.xpm