Списък на файловете в пакета powermanga в wheezy, архитектура ia64

/usr/games/powermanga
/usr/share/applications/powermanga.desktop
/usr/share/doc/powermanga
/usr/share/man/man6/powermanga.6.gz
/usr/share/menu/powermanga
/usr/share/pixmaps/powermanga.xpm