Списък на файловете в пакета php5-snmp в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/php5/20100525/snmp.so
/usr/share/doc/php5-snmp
/usr/share/php5/snmp/snmp.ini