Списък на файловете в пакета pcb2gcode-dbg в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/debug/usr/bin/pcb2gcode
/usr/share/doc/pcb2gcode-dbg