Списък на файловете в пакета oping в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/noping
/usr/bin/oping
/usr/share/doc/oping/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/oping/changelog.gz
/usr/share/doc/oping/copyright
/usr/share/lintian/overrides/oping
/usr/share/man/man8/noping.8.gz
/usr/share/man/man8/oping.8.gz