Списък на файловете в пакета ogamesim в wheezy, архитектура ia64

/usr/games/ogamesim
/usr/share/doc/ogamesim/README.Debian
/usr/share/doc/ogamesim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ogamesim/copyright
/usr/share/doc/ogamesim/examples/task.txt
/usr/share/man/man6/ogamesim.6.gz