Списък на файловете в пакета ncoils в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/coils-wrap
/usr/bin/ncoils
/usr/share/doc/ncoils/1srya.fa
/usr/share/doc/ncoils/README
/usr/share/doc/ncoils/README.Debian
/usr/share/doc/ncoils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ncoils/copyright
/usr/share/man/man1/coils-wrap.1.gz
/usr/share/man/man1/ncoils.1.gz
/usr/share/ncoils/new.mat
/usr/share/ncoils/old.mat