Списък на файловете в пакета nagios-plugins-contrib в wheezy, архитектура ia64

/etc/nagios-plugins/check-libs.conf
/etc/nagios-plugins/check_rbl.ini
/etc/nagios-plugins/config/email_delivery.cfg
/etc/nagios-plugins/config/haproxy.cfg
/etc/nagios-plugins/config/httpd_status.cfg
/etc/nagios-plugins/config/ipmi_sensor.cfg
/etc/nagios-plugins/config/lm_sensors.cfg
/etc/nagios-plugins/config/memcached.cfg
/etc/nagios-plugins/config/multipath.cfg
/etc/nagios-plugins/config/printer.cfg
/etc/nagios-plugins/config/rbl.cfg
/etc/nagios-plugins/config/ssl_cert.cfg
/etc/nagios-plugins/config/webinject.cfg
/etc/nagios-plugins/config/whois.cfg
/etc/nagios-plugins/config/zone-rrsig.cfg
/etc/nagios-plugins/config/zone_auth.cfg
/etc/nagios-plugins/obsolete-packages-ignore
/usr/lib/nagios/cronjobs/update-apt-status
/usr/lib/nagios/cronjobs/update-unowned-file-status
/usr/lib/nagios/plugins/check_backuppc
/usr/lib/nagios/plugins/check_cert_expire
/usr/lib/nagios/plugins/check_dnssec_delegation
/usr/lib/nagios/plugins/check_email_delivery
/usr/lib/nagios/plugins/check_email_delivery_epn
/usr/lib/nagios/plugins/check_entropy
/usr/lib/nagios/plugins/check_haproxy
/usr/lib/nagios/plugins/check_hpasm
/usr/lib/nagios/plugins/check_httpd_status
/usr/lib/nagios/plugins/check_imap_quota
/usr/lib/nagios/plugins/check_imap_quota_epn
/usr/lib/nagios/plugins/check_imap_receive
/usr/lib/nagios/plugins/check_imap_receive_epn
/usr/lib/nagios/plugins/check_ipmi_sensor
/usr/lib/nagios/plugins/check_libs
/usr/lib/nagios/plugins/check_lm_sensors
/usr/lib/nagios/plugins/check_memcached
/usr/lib/nagios/plugins/check_multipath
/usr/lib/nagios/plugins/check_mysql_health
/usr/lib/nagios/plugins/check_packages
/usr/lib/nagios/plugins/check_printer
/usr/lib/nagios/plugins/check_raid
/usr/lib/nagios/plugins/check_rbl
/usr/lib/nagios/plugins/check_running_kernel
/usr/lib/nagios/plugins/check_smtp_send
/usr/lib/nagios/plugins/check_smtp_send_epn
/usr/lib/nagios/plugins/check_snmp_environment
/usr/lib/nagios/plugins/check_soas
/usr/lib/nagios/plugins/check_ssl_cert
/usr/lib/nagios/plugins/check_statusfile
/usr/lib/nagios/plugins/check_webinject
/usr/lib/nagios/plugins/check_whois
/usr/lib/nagios/plugins/check_zone_auth
/usr/lib/nagios/plugins/check_zone_rrsig_expiration
/usr/lib/nagios/plugins/imap_ssl_cert
/usr/lib/nagios/plugins/imap_ssl_cert_epn
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/README.Debian.plugins
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/changelog.gz
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_backuppc/README
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/How to connect to IMAP server manually.txt
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/How to test plugin.txt
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/README.txt
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/check_email_delivery.html
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/check_imap_quota.html
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/check_imap_receive.html
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/check_smtp_send.html
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_email_delivery/imap_ssl_cert.html
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_ipmi_sensor/default-combinedgraph.template
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_lm_sensors/README
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_rbl/README
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/check_ssl_cert/README
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/copyright
/usr/share/doc/nagios-plugins-contrib/dsa/check_apt.cmd
/usr/share/lintian/overrides/nagios-plugins-contrib
/usr/share/man/man1/check_ssl_cert.1.gz
/usr/share/man/man7/check_email_delivery.7.gz
/usr/share/man/man7/check_imap_quota.7.gz
/usr/share/man/man7/check_imap_receive.7.gz
/usr/share/man/man7/check_lm_sensors.7.gz
/usr/share/man/man7/check_rbl.7.gz
/usr/share/man/man7/check_smtp_send.7.gz
/usr/share/man/man7/imap_ssl_cert.7.gz
/usr/share/man/man8/check_backuppc.8.gz