Списък на файловете в пакета mpt-status в wheezy, архитектура ia64

/etc/init.d/mpt-statusd
/usr/sbin/mpt-status
/usr/share/doc/mpt-status/DeveloperNotes.gz
/usr/share/doc/mpt-status/README.Debian
/usr/share/doc/mpt-status/README.gz
/usr/share/doc/mpt-status/ReleaseNotes
/usr/share/doc/mpt-status/TODO
/usr/share/doc/mpt-status/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mpt-status/changelog.gz
/usr/share/doc/mpt-status/copyright
/usr/share/man/man8/mpt-status.8.gz