Списък на файловете в пакета mkcue в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/mkcue
/usr/share/doc/mkcue/AUTHORS
/usr/share/doc/mkcue/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/mkcue/README
/usr/share/doc/mkcue/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mkcue/copyright
/usr/share/man/man1/mkcue.1.gz