Списък на файловете в пакета ministat в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/ministat
/usr/share/doc/ministat/README
/usr/share/doc/ministat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ministat/copyright
/usr/share/man/man1/ministat.1.gz