Списък на файловете в пакета libusb-0.1-4 в wheezy, архитектура ia64

/lib/ia64-linux-gnu/libusb-0.1.so.4
/lib/ia64-linux-gnu/libusb-0.1.so.4.4.4
/usr/share/doc/libusb-0.1-4/README.Debian
/usr/share/doc/libusb-0.1-4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libusb-0.1-4/changelog.gz
/usr/share/doc/libusb-0.1-4/copyright