Списък на файловете в пакета libsox-fmt-oss в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/sox/libsox_fmt_oss.so
/usr/share/doc/libsox-fmt-oss/AUTHORS
/usr/share/doc/libsox-fmt-oss/NEWS.gz
/usr/share/doc/libsox-fmt-oss/README.gz
/usr/share/doc/libsox-fmt-oss/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsox-fmt-oss/changelog.gz
/usr/share/doc/libsox-fmt-oss/copyright