Списък на файловете в пакета libluabind-dbg в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/debug/usr/lib/libluabind.so.0.9.1
/usr/lib/debug/usr/lib/libluabindd.so.0.9.1
/usr/share/doc/libluabind-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libluabind-dbg/copyright