Списък на файловете в пакета libktoblzcheck1-dev в wheezy, архитектура ia64

/usr/include/iban.h
/usr/include/ktoblzcheck.h
/usr/lib/libktoblzcheck.so
/usr/lib/pkgconfig/ktoblzcheck.pc
/usr/share/doc/libktoblzcheck1-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libktoblzcheck1-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libktoblzcheck1-dev/README.gz
/usr/share/doc/libktoblzcheck1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libktoblzcheck1-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libktoblzcheck1-dev/copyright