Списък на файловете в пакета libhal-dev в wheezy, архитектура ia64

/usr/include/hal/libhal.h
/usr/lib/libhal.a
/usr/lib/libhal.so
/usr/lib/pkgconfig/hal.pc
/usr/share/doc/libhal-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libhal-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libhal-dev/README
/usr/share/doc/libhal-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhal-dev/copyright