Списък на файловете в пакета libgdbm3 в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/ia64-linux-gnu/libgdbm.so.3
/usr/lib/ia64-linux-gnu/libgdbm.so.3.0.0
/usr/lib/ia64-linux-gnu/libgdbm_compat.so.3
/usr/lib/ia64-linux-gnu/libgdbm_compat.so.3.0.0
/usr/share/doc/libgdbm3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgdbm3/changelog.gz
/usr/share/doc/libgdbm3/copyright
/usr/share/info/gdbm.info.gz
/usr/share/man/man3/gdbm.3.gz