Списък на файловете в пакета libgda-5.0-postgres в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/libgda-5.0/providers/libgda-postgres.so
/usr/lib/pkgconfig/libgda-postgres-5.0.pc
/usr/share/doc/libgda-5.0-postgres