Списък на файловете в пакета libfreeze34 в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/libFreeze.so.3.4.2
/usr/lib/libFreeze.so.34
/usr/share/doc/libfreeze34/README
/usr/share/doc/libfreeze34/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfreeze34/changelog.gz
/usr/share/doc/libfreeze34/copyright