Списък на файловете в пакета libbjack-ocaml-dev в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/ocaml/bjack/META
/usr/lib/ocaml/bjack/bjack.cma
/usr/lib/ocaml/bjack/bjack.cmi
/usr/lib/ocaml/bjack/bjack.mli
/usr/lib/ocaml/bjack/libbjack_stubs.a
/usr/share/doc-base/libbjack-ocaml-dev.doc-base.apiref
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/README
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/Bjack.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_attributes.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_class_types.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_classes.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_exceptions.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_methods.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_module_types.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_modules.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_types.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/index_values.html
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/style.css
/usr/share/doc/libbjack-ocaml-dev/doc/html/type_Bjack.html
/var/lib/ocaml/lintian/libbjack-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libbjack-ocaml-dev.md5sums