Списък на файловете в пакета libapache2-mod-ruid2 в wheezy, архитектура ia64

/etc/apache2/mods-available/ruid2.load
/usr/lib/apache2/modules/mod_ruid2.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruid2/README
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruid2/README.Debian
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruid2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruid2/copyright