Списък на файловете в пакета lacheck в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/lacheck
/usr/share/bug/lacheck/presubj
/usr/share/doc-base/lacheck
/usr/share/doc/lacheck/README.Debian
/usr/share/doc/lacheck/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lacheck/copyright
/usr/share/doc/lacheck/lacheck.hlp
/usr/share/man/man1/lacheck.1.gz