Списък на файловете в пакета kde-zeroconf в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/kde4/kded_dnssdwatcher.so
/usr/lib/kde4/kio_zeroconf.so
/usr/share/doc/kde-zeroconf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kde-zeroconf/copyright
/usr/share/kde4/apps/remoteview/zeroconf.desktop
/usr/share/kde4/services/kded/dnssdwatcher.desktop
/usr/share/kde4/services/zeroconf.protocol