Списък на файловете в пакета iputils-arping в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/arping
/usr/share/doc/iputils-arping/RELNOTES.gz
/usr/share/doc/iputils-arping/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/iputils-arping/copyright
/usr/share/man/man8/arping.8.gz