Списък на файловете в пакета icmpush в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/icmpush
/usr/share/doc/icmpush/BUGS
/usr/share/doc/icmpush/README
/usr/share/doc/icmpush/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/icmpush/changelog.gz
/usr/share/doc/icmpush/copyright
/usr/share/man/es/man8/icmpush.8.gz
/usr/share/man/man8/icmpush.8.gz