Списък на файловете в пакета ibutils в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/ibdiagnet
/usr/bin/ibdiagpath
/usr/bin/ibdiagui
/usr/bin/ibdmchk
/usr/bin/ibdmsh
/usr/bin/ibdmtr
/usr/bin/ibis
/usr/bin/ibnlparse
/usr/bin/ibtopodiff
/usr/share/doc/ibutils/README
/usr/share/doc/ibutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ibutils/copyright
/usr/share/doc/ibutils/ibdiag_release_notes.txt.gz
/usr/share/doc/ibutils/ibutils_release_notes_ofed1_4.txt
/usr/share/man/man1/ibdiagnet.1.gz
/usr/share/man/man1/ibdiagpath.1.gz
/usr/share/man/man1/ibdiagui.1.gz
/usr/share/man/man1/ibdm-ibnl-file.1.gz
/usr/share/man/man1/ibdm-topo-file.1.gz
/usr/share/man/man1/ibdmchk.1.gz
/usr/share/man/man1/ibdmsh.1.gz
/usr/share/man/man1/ibdmtr.1.gz
/usr/share/man/man1/ibis.1.gz
/usr/share/man/man1/ibnlparse.1.gz
/usr/share/man/man1/ibtopodiff.1.gz