Списък на файловете в пакета ibus-qt4 в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/ia64-linux-gnu/qt4/plugins/inputmethods/libqtim-ibus.so
/usr/share/doc/ibus-qt-1.3.1/AUTHORS
/usr/share/doc/ibus-qt-1.3.1/README
/usr/share/doc/ibus-qt4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ibus-qt4/copyright