Списък на файловете в пакета gobjc++-mingw-w64-x86-64 в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.6/cc1objplus
/usr/share/doc/gobjc++-mingw-w64-x86-64