Списък на файловете в пакета gnurobots в wheezy, архитектура ia64

/usr/games/gnurobots
/usr/share/doc/gnurobots/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnurobots/README
/usr/share/doc/gnurobots/Robots-HOWTO.gz
/usr/share/doc/gnurobots/THANKS
/usr/share/doc/gnurobots/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnurobots/changelog.gz
/usr/share/doc/gnurobots/contrib
/usr/share/doc/gnurobots/copyright
/usr/share/games/gnurobots/maps/maze.map
/usr/share/games/gnurobots/maps/pattern.map
/usr/share/games/gnurobots/maps/small.map
/usr/share/games/gnurobots/scheme/beep.scm
/usr/share/games/gnurobots/scheme/greedy.scm
/usr/share/games/gnurobots/scheme/mapper.scm
/usr/share/games/gnurobots/scheme/simple.scm
/usr/share/games/gnurobots/scheme/stop.scm
/usr/share/games/gnurobots/scheme/zap.scm
/usr/share/man/man6/gnurobots.6.gz