Списък на файловете в пакета globus-gridftp-server-dbg в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/debug/usr/lib/libglobus_gridftp_server.so.6.0.10
/usr/lib/debug/usr/sbin/gfs-dynbe-client
/usr/lib/debug/usr/sbin/gfs-gfork-master
/usr/lib/debug/usr/sbin/globus-gridftp-server
/usr/share/doc/globus-gridftp-server-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/globus-gridftp-server-dbg/copyright