Списък на файловете в пакета flwm в wheezy, архитектура ia64

/etc/menu-methods/flwm
/usr/bin/flwm
/usr/share/doc/flwm/README
/usr/share/doc/flwm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/flwm/copyright
/usr/share/man/man1/flwm.1.gz
/usr/share/menu/flwm