Списък на файловете в пакета education-geography в wheezy, архитектура ia64

/usr/share/blends/tasks/education/geography
/usr/share/doc/education-geography/README.Debian
/usr/share/doc/education-geography/README.source.gz
/usr/share/doc/education-geography/changelog.gz
/usr/share/doc/education-geography/copyright
/usr/share/lintian/overrides/education-geography