Списък на файловете в пакета composite в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/composite-gui
/usr/lib/composite/libTritium.so
/usr/lib/libTritium.so
/usr/lib/lv2/composite_sampler.lv2/composite_sampler.so
/usr/lib/lv2/composite_sampler.lv2/composite_sampler.ttl
/usr/lib/lv2/composite_sampler.lv2/manifest.ttl
/usr/share/applications/composite.desktop
/usr/share/doc/composite/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/composite/changelog.gz
/usr/share/doc/composite/copyright
/usr/share/menu/composite
/usr/share/pixmaps/composite32x32.xpm