Списък на файловете в пакета chrony в wheezy, архитектура ia64

/etc/apm/event.d/01chrony
/etc/cron.weekly/chrony
/etc/init.d/chrony
/etc/ppp/ip-down.d/chrony
/etc/ppp/ip-up.d/chrony
/usr/bin/chronyc
/usr/sbin/chronyd
/usr/share/chrony/chrony.conf
/usr/share/chrony/chrony.conf.md5sum
/usr/share/doc/chrony/COPYING.gz
/usr/share/doc/chrony/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/chrony/NEWS.gz
/usr/share/doc/chrony/README.Debian
/usr/share/doc/chrony/README.gz
/usr/share/doc/chrony/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/chrony/chrony.html
/usr/share/doc/chrony/chrony.lsm
/usr/share/doc/chrony/chrony.texi.gz
/usr/share/doc/chrony/chrony.txt.gz
/usr/share/doc/chrony/copyright
/usr/share/doc/chrony/faq.html
/usr/share/doc/chrony/faq.txt.gz
/usr/share/info/chrony.info.gz
/usr/share/man/man1/chrony.1.gz
/usr/share/man/man1/chronyc.1.gz
/usr/share/man/man5/chrony.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/chronyd.8.gz
/usr/share/menu/chrony