Списък на файловете в пакета boa в wheezy, архитектура ia64

/etc/boa/boa.conf
/etc/init.d/boa
/etc/logrotate.d/boa
/usr/lib/boa/boa_indexer
/usr/sbin/boa
/usr/share/doc/boa/README
/usr/share/doc/boa/README.Debian
/usr/share/doc/boa/boa.html
/usr/share/doc/boa/boa.texi.gz
/usr/share/doc/boa/boa_banner.png
/usr/share/doc/boa/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/boa/changelog.gz
/usr/share/doc/boa/copyright
/usr/share/doc/boa/examples/cgi-test.cgi.gz
/usr/share/doc/boa/examples/nph-test.cgi
/usr/share/doc/boa/examples/resolver.pl
/usr/share/info/boa.info.gz
/usr/share/man/man8/boa.8.gz