Списък на файловете в пакета bibledit-bibletime в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/bibledit-bibletime
/usr/share/applications/bibledit-bibletime.desktop
/usr/share/bibledit-bibletime/bibledit-bibletime.xpm
/usr/share/bibledit-bibletime/gtkbuilder.xml
/usr/share/doc/bibledit-bibletime/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bibledit-bibletime/changelog.gz
/usr/share/doc/bibledit-bibletime/copyright
/usr/share/man/man1/bibledit-bibletime.1.gz
/usr/share/pixmaps/bibledit-bibletime.xpm