Списък на файловете в пакета bacula-traymonitor в wheezy, архитектура ia64

/usr/bin/bacula-tray-monitor
/usr/bin/bacula-traymonitor
/usr/sbin/bacula-tray-monitor
/usr/sbin/bacula-traymonitor
/usr/share/applications/bacula-tray-monitor.desktop
/usr/share/doc/bacula-traymonitor/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bacula-traymonitor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bacula-traymonitor/changelog.gz
/usr/share/doc/bacula-traymonitor/copyright
/usr/share/man/man1/bacula-tray-monitor.1.gz
/usr/share/man/man1/bacula-traymonitor.1.gz
/usr/share/pixmaps/bacula-tray-monitor.xpm