Списък на файловете в пакета abgate в wheezy, архитектура ia64

/usr/lib/lv2/abGate.lv2/background.png
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/bypass_off.png
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/bypass_on.png
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/gate.so
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/gate.ttl
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/gate_gui.so
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/knob.png
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/libabGateQt.so
/usr/lib/lv2/abGate.lv2/manifest.ttl
/usr/share/doc/abgate/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/abgate/changelog.gz
/usr/share/doc/abgate/copyright