Списък на файловете в пакета xserver-xorg-input-synaptics в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/synclient
/usr/bin/syndaemon
/usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
/usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf
/usr/share/bug/xserver-xorg-input-synaptics/script
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/README.Debian
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/README.alps
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/README.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/changelog.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/copyright
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-synaptics/trouble-shooting.txt.gz
/usr/share/man/man1/synclient.1.gz
/usr/share/man/man1/syndaemon.1.gz
/usr/share/man/man4/synaptics.4.gz