Списък на файловете в пакета xsdcxx в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/xsdcxx
/usr/include/xsd/cxx/auto-array.hxx
/usr/include/xsd/cxx/compilers/vc-7/post.hxx
/usr/include/xsd/cxx/compilers/vc-7/pre.hxx
/usr/include/xsd/cxx/compilers/vc-8/post.hxx
/usr/include/xsd/cxx/compilers/vc-8/pre.hxx
/usr/include/xsd/cxx/config.hxx
/usr/include/xsd/cxx/exceptions.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/document.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/document.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/elements.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/elements.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/error-handler.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/error-handler.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/exceptions.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/exceptions.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/exceptions.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/expat/elements.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/expat/elements.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/map.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/map.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/parser.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/parser.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/xml-schema-pimpl.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/xml-schema-pimpl.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/xml-schema-pimpl.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/xml-schema-pskel.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/xml-schema-pskel.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/non-validating/xml-schema-pskel.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/schema-exceptions.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/schema-exceptions.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/schema-exceptions.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/substitution-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/substitution-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/exceptions.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/exceptions.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/exceptions.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/inheritance-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/inheritance-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/parser.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/parser.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/xml-schema-pimpl.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/xml-schema-pimpl.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/xml-schema-pimpl.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/xml-schema-pskel.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/xml-schema-pskel.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/validating/xml-schema-pskel.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/xerces/elements.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/xerces/elements.txx
/usr/include/xsd/cxx/parser/xml-schema.hxx
/usr/include/xsd/cxx/parser/xml-schema.ixx
/usr/include/xsd/cxx/parser/xml-schema.txx
/usr/include/xsd/cxx/post.hxx
/usr/include/xsd/cxx/pre.hxx
/usr/include/xsd/cxx/ro-string.hxx
/usr/include/xsd/cxx/ro-string.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/ace-cdr-stream-common.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/ace-cdr-stream-extraction.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/ace-cdr-stream-insertion.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/bits/literals.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/bits/literals.ixx
/usr/include/xsd/cxx/tree/buffer.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/buffer.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/comparison-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/comparison-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/containers-wildcard.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/containers.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/containers.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/date-time-extraction.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/date-time-insertion.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/date-time-ostream.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/date-time.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/date-time.ixx
/usr/include/xsd/cxx/tree/date-time.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/element-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/element-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/elements.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/elements.ixx
/usr/include/xsd/cxx/tree/elements.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/error-handler.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/error-handler.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/exceptions.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/exceptions.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/facet.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/istream-fwd.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/istream.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/list.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/ostream.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/boolean.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/byte.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/date-time.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/decimal.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/double.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/element-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/float.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/int.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/long.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/short.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/unsigned-byte.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/unsigned-int.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/unsigned-long.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/parsing/unsigned-short.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/boolean.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/byte.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/date-time.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/decimal.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/double.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/element-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/float.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/int.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/long.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/short.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/unsigned-byte.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/unsigned-int.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/unsigned-long.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/serialization/unsigned-short.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/std-ostream-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/std-ostream-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/std-ostream-operators.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/stream-extraction-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/stream-extraction-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/stream-extraction.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/stream-insertion-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/stream-insertion-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/stream-insertion.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/text.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/text.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/type-factory-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/type-factory-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/type-serializer-map.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/type-serializer-map.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/types.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/types.txx
/usr/include/xsd/cxx/tree/xdr-stream-common.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/xdr-stream-extraction.hxx
/usr/include/xsd/cxx/tree/xdr-stream-insertion.hxx
/usr/include/xsd/cxx/version.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/bits/literals.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/bits/literals.ixx
/usr/include/xsd/cxx/xml/char-iso8859-1.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/char-iso8859-1.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/char-lcp.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/char-lcp.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/char-utf8.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/char-utf8.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/auto-ptr.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/bits/error-handler-proxy.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/bits/error-handler-proxy.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/elements.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/elements.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/parsing-header.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/parsing-source.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/parsing-source.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/serialization-header.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/serialization-header.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/serialization-source.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/serialization-source.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/wildcard-source.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/dom/wildcard-source.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/elements.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/elements.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/error-handler.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/exceptions.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/qualified-name.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/sax/bits/error-handler-proxy.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/sax/bits/error-handler-proxy.txx
/usr/include/xsd/cxx/xml/sax/std-input-source.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/std-memory-manager.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/string.hxx
/usr/include/xsd/cxx/xml/string.ixx
/usr/include/xsd/cxx/xml/string.txx
/usr/include/xsd/cxx/zc-istream.hxx
/usr/include/xsd/cxx/zc-istream.txx
/usr/share/doc/xsdcxx/NEWS.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/README
/usr/share/doc/xsdcxx/README.Debian
/usr/share/doc/xsdcxx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/copyright
/usr/share/doc/xsdcxx/custom-literals.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/parser/guide/cxx-parser-guide.pdf.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/parser/guide/cxx-parser-guide.ps.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/parser/guide/figure-1.png
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/parser/guide/index.xhtml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/dbxml/driver.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/dbxml/index.xhtml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/dbxml/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/guide/cxx-tree-guide.pdf.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/guide/cxx-tree-guide.ps.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/guide/index.xhtml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/manual/cxx-tree-manual.pdf.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/manual/cxx-tree-manual.ps.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/manual/index.xhtml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/reference/footer.html
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/reference/libxsd.doxygen.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/cxx/tree/reference/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/default.css
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/build/cxx/compilers.make
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/build/cxx/rules.make
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/build/xsd/common.make
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/build/xsd/parser-rules.make
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/build/xsd/tree-rules.make
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/generated/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/generated/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/generated/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/generated/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/hello/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/hello/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/hello/hello.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/hello/hello.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/hello/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/library-pimpl.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/library-pimpl.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/library.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/library.map
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/library/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixed/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixed/anchor.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixed/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixed/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixed/text.map
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixed/text.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixed/text.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixin/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixin/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixin/instance.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixin/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixin/schema.map
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixin/schema.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/mixin/types.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/balance.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/deposit.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/protocol-pimpl.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/protocol-pimpl.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/protocol.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/protocol.map
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/protocol.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/multiroot/withdraw.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/driver.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/gen.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/test-500k.xml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/test-50k.xml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/test-5k.xml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/test.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/time.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/performance/time.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polymorphism/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polymorphism/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polymorphism/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polymorphism/supermen-pimpl.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polymorphism/supermen-pimpl.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polymorphism/supermen.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polymorphism/supermen.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/batman.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/person.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/superman.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/supermen-pimpl.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/supermen-pimpl.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/polyroot/supermen.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/wildcard/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/wildcard/driver.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/wildcard/email.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/wildcard/email.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/parser/wildcard/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/boost-archive-extraction.hxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/boost-archive-insertion.hxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/library-prologue.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/boost/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/cdr/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/cdr/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/cdr/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/cdr/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/cdr/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/xdr/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/xdr/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/xdr/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/xdr/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/binary/xdr/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/caching/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/caching/driver.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/caching/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/caching/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/caching/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/compressed-format-target.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/compressed-format-target.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/compressed-input-source.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/compressed-input-source.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/library.xml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/compression/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/calendar/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/calendar/calendar.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/calendar/calendar.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/calendar/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/calendar/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/calendar/xml-schema-custom.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/calendar/xml-schema-custom.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/dom-parse.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/dom-parse.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/people.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/people.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/xml-schema-custom.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/comments/xml-schema-custom.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/contacts/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/contacts/contacts-custom.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/contacts/contacts-custom.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/contacts/contacts.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/contacts/contacts.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/contacts/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/contacts/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/double/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/double/double-custom.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/double/double-custom.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/double/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/double/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/double/order.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/mixed/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/mixed/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/mixed/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/mixed/people-custom.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/mixed/people-custom.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/mixed/people.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/mixed/people.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/people-custom-fwd.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/people-custom.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/people-custom.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/people.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/taxonomy/people.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/wildcard/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/wildcard/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/wildcard/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/wildcard/wildcard-custom.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/wildcard/wildcard-custom.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/wildcard/wildcard.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/custom/wildcard/wildcard.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/dbxml/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/dbxml/driver.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/dbxml/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/dbxml/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/driver.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/grammar-input-stream.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/grammar-input-stream.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/embedded/xsdbin.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/hello/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/hello/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/hello/hello.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/hello/hello.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/hello/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/library/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/library/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/library/library.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/library/library.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/library/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/balance.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/deposit.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/dom-parse.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/dom-parse.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/dom-serialize.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/dom-serialize.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/protocol.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/messaging/withdraw.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/mixed/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/mixed/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/mixed/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/mixed/text.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/mixed/text.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/balance.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/deposit.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/dom-parse.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/dom-parse.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/protocol.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/multiroot/withdraw.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/gen.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/parsing.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/serialization.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/test-500k.xml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/test-50k.xml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/test-5k.xml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/test.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/time.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/performance/time.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/polymorphism/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/polymorphism/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/polymorphism/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/polymorphism/supermen.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/polymorphism/supermen.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/driver.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/parser.cxx.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/parser.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/position.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/position.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/serializer.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/streaming/serializer.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/wildcard/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/wildcard/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/wildcard/email.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/wildcard/email.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/wildcard/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/README
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/dom-parse.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/dom-parse.hxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/driver-2.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/driver.cxx
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/people.xml
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/cxx/tree/xpath/people.xsd
/usr/share/doc/xsdcxx/examples/makefile
/usr/share/doc/xsdcxx/future.xhtml
/usr/share/doc/xsdcxx/schema-authoring-guide.xhtml.gz
/usr/share/doc/xsdcxx/xsd.xhtml.gz
/usr/share/man/man1/xsdcxx.1.gz