Списък на файловете в пакета xdms в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/xdms
/usr/share/doc/xdms/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xdms/changelog.gz
/usr/share/doc/xdms/copyright
/usr/share/doc/xdms/xdms.txt.gz
/usr/share/man/man1/xdms.1.gz