Списък на файловете в пакета wbar в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/wbar
/usr/share/doc/wbar/README
/usr/share/doc/wbar/README.Debian
/usr/share/doc/wbar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wbar/changelog.gz
/usr/share/doc/wbar/copyright
/usr/share/doc/wbar/examples/dot.wbar
/usr/share/man/man1/wbar.1.gz
/usr/share/wbar/dot.wbar
/usr/share/wbar/iconpack/wbar.osx/font.ttf
/usr/share/wbar/iconpack/wbar.osx/osxbarback.png